அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை – குறள்: 74

Anbudaimai

அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு.      – குறள்: 74 

       – அதிகாரம்: அன்புடைமை, பால்: அறம்

 
 
விளக்கம்: 
அன்பு பிறரிடம் பற்றுள்ளம் கொள்ளச் செய்யும். அந்த உள்ளம்,  நட்பு எனும் பெருஞ்சிறப்பை உருவாக்கும்.  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.