Book

குருவிரொட்டி இணைய இதழ் பற்றி: – About Kuruvirotti E-Magazine

Kuruvirotti is an Online Magazine in Tamil language. This magazine is developed, maintained and owned by NAT DATA LABS PRIVATE LIMITED, based in Chennai, India. Kuruvirotti is the registered trademark of NAT DATA LABS. 

Kuruvirotti focuses on Science Facts, Technology News, Kids Education, Higher Education, Employment Information, Tamil Literature, Art, Traditional Indian Recipes, Useful Information for Women and Sports.


குருவிரொட்டி இணைய இதழ் பல அழகிய பகுதிகளுடன் வெளிவருகிறது:

  1. பல வியக்கவைக்கும் அறிவியல் மற்றும் கணிதம் பற்றிய சுவையான விளக்கங்கள்,
  2. தொழில்நுட்பச் செய்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள்,
  3. மாணவர்களுக்கான கல்வி, உயர் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பு பற்றிய விவரங்கள்,
  4. இனிய இசையை உள்ளடக்கிய கலைப் பகுதி,
  5. குழந்தைப் பாடல்கள் மற்றும் சிறுவர்களுக்கான கல்விப் பகுதி,
  6. அழகிய படங்களுடன் திருக்குறள் மற்றும் பிற இலக்கியத் தகவல்களுடன் இயல் தமிழ்,
  7. உடல் நலம் பற்றிய தகவல்கள்,
  8. உலக அறிவு,
  9. தமிழ் மணம் வீசும் சமையல் பகுதியை உள்ளடக்கிய மகளிர் பகுதி,
  10. விளையாட்டுத் தகவல்கள்

இது போன்ற சிறப்புப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது தான் நம் குருவிரொட்டி இணைய இதழ்.


குருவிரொட்டியின் மற்ற அதிகாரப்பூர்வ இணைப்புகள்: