விடுமுறை – சிறுவர் பாடல்கள் – மின்மினிகள் – ந. உதயநிதி

விடுமுறை

விடுமுறை – சிறுவர் பாடல்கள் – மின்மினிகள் – ந. உதயநிதி

கடற்கரைக்குச் சென்றேனே
கடல்அலையை ரசித்தேனே!

கோளரங்கம் சென்றேனே
விண்வெளியை ரசித்தேனே

அறிவியல்அருங்காட்சியகம் சென்றேனே
சிந்திக்க லானேனே

தொல்பொருள்அருங்காட்சியகம் சென்றேனே
தொன்மைதனை உணர்ந்தேனே

பூங்காவுக்குச் சென்றேனே
பூக்கள்எல்லாம் ரசித்தேனே

நூலகங்கள் சென்றேனே
அறிவுதனை வளர்த்தேனே!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.