அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

தமிழ் நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

தமிழ் நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் சென்னை மண்டலம் மாநிலக் (பிரசிடென்சி) கல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை ராணி மேரி கல்லூரி (தன்னாட்சி), மைலாப்பூர், சென்னை பாரதி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை ஆடவர் அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நந்தனம், சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் [ மேலும் படிக்க …]

Madras University PG Admissions 2019
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் முதுநிலை பட்டப் படிப்புக்கான சேர்க்கைகள் 2019 – PG Admissions 2019 in University of Madras

எம்.ஏ (M.A), எம்.எஸ்.ஸி (M.Sc), எம். டெக். (M.Tech), எம்.காம் (M.Com), எம்.எட். (M.Ed), எம்.எல். (M.L), எம்.லைப்.ஐ.எஸ்ஸி (M.Lib.I.Sc), எம்.பி.ஏ (M.B.A), எம்.சி.ஏ (M.C.A), எம்.ஃபில் (M.Phil), பி.ஜி டிப்ளமா (PG Diploma), டிப்ளமா (Diploma), and செர்டிஃபிகேட் (Certificate) படிப்புகளுக்கான சேர்க்கைகள் இந்தியாவின் பழம்பெரும் பல்கலைக் [ மேலும் படிக்க …]

Colleges in Chennai for Women
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

சென்னையில் உள்ள மகளிர்க் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் – Arts and Science Colleges in Chennai for Women

சென்னையில் உள்ள, சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள மகளிர்க் கல்லூரிகள் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப் பட்ட தன்னாட்சி மகளிர்க் கல்லூரிகள் பற்றிப் பார்ப்போம் (Arts and Science Colleges in Chennai for Women). பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் இந்தக் கல்வி ஆண்டிற்கான இளநிலை (UG) மற்றும் [ மேலும் படிக்க …]