இலக்கணக் குறிப்பு – வினாடி வினா-1 – விடைகளுடன் – பள்ளி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டியாளர்கள், மற்றும் போட்டித்தேர்வுகள் எழுதுவோர்க்கு

பொது அறிவு வினாடி வினா – 1

இலக்கணக் குறிப்பு வினாடி வினா – 1 – பள்ளி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டியாளர்கள், மற்றும் போட்டித்தேர்வுகள் எழுதுவோர்க்கு

இதில் மொத்தம் 10 இலக்கணக் குறிப்புக் கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் மிகச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த வினாடி வினாவை பள்ளி மாணவர்கள், டி.என்.பி.எஸ்.சி (TNPSC), யுபிஎஸ்சி(UPSC) போட்டித் தேர்வுகளுக்குப் படிப்பவர்கள் மற்றும் தமிழ் இலக்கணத்தில் ஆர்வம் உடையவர்கள் முயற்சி செய்யலாம்.

தேர்வின் தன்மை: எளிது/சற்றுகடினம்/கடினம்

அதிகபட்ச புள்ளிகள்: 10

ஓடா வண்டி

Correct! Wrong!

அன்பும் அறனும்

Correct! Wrong!

பசுமரம்

Correct! Wrong!

உறுபசி

Correct! Wrong!

பாய்மரம்

Correct! Wrong!

பிறைநெற்றி

Correct! Wrong!

கற்கோட்டை

Correct! Wrong!

இரட்டைக் கிளவி எது?

Correct! Wrong!

கற்றோர்

Correct! Wrong!

கல்லாமை

Correct! Wrong!

இலக்கணக் குறிப்பு - வினாடி வினா - 1
வினாடி வினா முடிவுகள்: நீங்கள் பெற்ற புள்ளிகள்!

quiz

வாழ்த்துகள்!

வெண்கலக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

வெள்ளிக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

தங்கக் கோப்பை

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.