பொது அறிவு வினாடி வினா – 2 – பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் போட்டித்தேர்வுகள் எழுதுவோர்க்கு

பொது அறிவு வினாடி வினா – 1

பொது அறிவு வினாடி வினா – 2 – – பள்ளி மாணவர்கள், டிஎன்பிஎஸ்சி போட்டியாளர்கள், மற்றும் போட்டித்தேர்வுகள் எழுதுவோர்க்கு (General Knowledge (GK) Quiz-1 for School Children, TNPSC Candidates and Others)

இதில் மொத்தம் 10 பொது அறிவுக் கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் மிகச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த வினாடி வினாவை பள்ளி மாணவர்கள், டி.என்.பி.எஸ்.சி (TNPSC), எஸ்.எஸ்.சி (SSC), யுபிஎஸ்சி(UPSC), தேர்வுக்குப் படிப்பவர்கள் மற்றும் பொது அறிவில் விருப்பம் உடையவர்கள் முயற்சி செய்யலாம். இதற்கான ஆங்கிலப் பதிப்பை ParamsMagazine.com – General Knowledge (GK) Quiz-2  எனும் இணைய இணைப்பில் பார்க்கலாம்.

தேர்வின் தன்மை: எளிது/சற்றுகடினம்/கடினம்

அதிகபட்ச புள்ளிகள்: 10

1. உலகிலேயே மிக உயரமான புல் எது?

Correct! Wrong!

2. அம்மீட்டர் எனும் கருவி எதை அளக்கப் பயன்படுகிறது?

Correct! Wrong!

3. இரத்தம் உறையத் தேவைப்படும் வைட்டமின் எது?

Correct! Wrong!

4. விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் மனிதன் யார்?

Correct! Wrong!

5. சூரியக்குடும்பத்தில் உள்ள மிகவும் வெப்பமான மற்றும் பிரகாசமான கோள் எது?

Correct! Wrong!

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பூக்கள் கொண்ட, ஆனால் இலைகளற்ற தாவரம் எது?

Correct! Wrong!

7. ப்ராக்கொலி எந்த வகை தாவரக்குடும்பத்தைச் சார்ந்தது?

Correct! Wrong!

8. பூமியின் வளிமண்டலக் காற்றில் உள்ள மிக அதிக அளவில் அடங்கியுள்ள வாயு எது?

Correct! Wrong!

9. உலகிலுள்ள வாயுக்களிலேயே மிகவும் எடை குறைந்த லேசான வாயு எது?

Correct! Wrong!

10. பின்வருவனவற்றுள் ஊறுகாயைக் கெடாமல் பாதுகாக்க உதவும் வேதிப்பொருள் எது?

Correct! Wrong!

பொது அறிவு - வினாடி வினா - 2
வினாடி வினா முடிவுகள்: நீங்கள் பெற்ற புள்ளிகள்!

quiz

வாழ்த்துகள்!

வெண்கலக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

வெள்ளிக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

தங்கக் கோப்பை

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.