திசை – பாரதிதாசன் – சிறுவர் பகுதி – திசைகள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம்

Directions

 

திசை – (பாரதிதாசன்)

கதிர் முளைப்பது கிழக்கு – அதன்
எதிர் 
இருப்பது மேற்கு
முதிர் இமயம் வடக்கு – அதன்
எதிர் குமரி தெற்கு.

 

 

கதிர் முளைப்பது கிழக்கு – அதன்

Sunrise

எதிர் இருப்பது மேற்கு

 

 

முதிர் இமயம் வடக்கு – அதன்

Himalayas

 

 

 

எதிர் குமரி தெற்கு.

 

Thiruvalluvar

 

 

 

விளக்கம்:

நான்கு திசைகள் உள்ளன:

1.  கிழக்கு   (சூரியன் உதிக்கும் திசை)

2.  மேற்கு (சூரியன் மறையும் திசை)

3.  வடக்கு (இமயமலை இருக்கும் திசை)

4.  தெற்கு  (குமரி முனை – அதாவது கன்னியாகுமரி  நகரம் இருக்கும் திசை )

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.