செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் – குறள்: 411

செல்வத்துள் செல்வம்

செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்துள் எல்லாம் தலை.                – குறள்: 411

                   – அதிகாரம்: கேள்வி, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

செழுமையான கருத்துகளைச் செவிவழியாகப் பெறும் செல்வமே, எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் தலையாய செல்வமாகும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

ஒருவனுக்குச் சிறந்த செல்வமானது கேள்வியறிவாகிய செல்வம்; அச்செல்வம் எல்லாச் செல்வங்களுள்ளும் தலைமையானதாகும்.மு. வரதராசனார் உரை

செவியால் கேட்டறியும் செல்வம், செல்வங்களுள் ஒன்றாகப் போற்றப்படும் செல்வமாகும்; அச் செல்வம் செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் தலையானதாகும்.G.U. Pope’s Translation

Wealth of wealth is acquired be ear attent;
Wealth mid all wealth supremely excellent.

Thirukkural: 411, Hearing, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.