பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் – குறள்: 132

பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம்

பரிந்துஓம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் தெரிந்துஓம்பித்
தேரினும் அஃதே துணை.
– குறள்: 132

– அதிகாரம்: ஒழுக்கம் உடைமை, பால்: அறம்கலைஞர் உரை

எந்தெந்த வழிகளில் ஆராய்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே சிறந்ததுணை என்பதால்,  எத்தகைய துன்பத்தை ஏற்றாவது அதைக்  காக்கவேண்டும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

ஒழுக்கத்தை எவ்வகையிலும் கெடாவாறு வருந்தியும் பேணிக்காக்க; பலவகை அறங்களையும் ஆராய்ந்து அவற்றுள் இருமைக்கும் துணையாவதை எவ்வளவு கவனமாகத் தேர்ந்தாலும் , அவ்வொழுக்கமே துணையாக முடியும்.மு. வரதராசனார் உரை

ஒழுக்கத்தை வருந்தியும் போற்றிக் காக்க வேண்டும்; பலவற்றையும் ஆராய்ந்து போற்றித் தெளிந்தாலும் அந்த ஒழுக்கமே வாழ்க்கையில் துணையாக விளங்கும்.G.U. Pope’s Translation

Searching, duly watching, learning, – ‘decorum’ still we find
Man’s only aid; toiling, guard thou this with watchful mind.

– Thirukkural: 132, The Possession of Decorum, VirtuesBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.