குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations

குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations

குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டியில் குழு-2-ல் (வயது 6 முதல் 10) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

ஸ்ரீராகவி முரளிதரன் (ShreeRaghavi Muralidharan), வயது 10, சென்னை

Grade: A+

Regn./Ref.No. KRCC2019-23111910490536-ContestGroup-II-ShreeraghaviMuralidharan-Chennai-TN-IN

ஸ்ரீராகவி முரளிதரன் (ShreeRaghavi Muralidharan), வயது 10, சென்னை

வகுப்பு: 4, பி.எஸ்.பி.பி. மில்லென்னியம் பள்ளி, ஓ.எம்.ஆர், சென்னை

எஸ். ப்ரசேத்தா (S. Prachetha), வயது 10, மதுரை

Grade: A+

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111914050678-ContestGroup-II-SPrachetha-Madurai-TN-IN

எஸ். ப்ரசேத்தா (S. Prachetha), வயது 10, மதுரை

வகுப்பு: 5, பள்ளி: மகாத்மா மெட்ரிகுலேஷன் மான்டெஸ்ஸோரி பள்ளி

பா. திவ்யதர்ஷினி (P. Dhivyadharshini), வயது 10, கொளத்தூர், சென்னை

Grade: A+

Regn./Ref.No. KRCC2019-26111914430566-ContestGroup-II-PDhivyadharshini-Chennai-TN-IN

பா. திவ்யதர்ஷினி (P. Dhivyadharshini), வயது 10, கொளத்தூர், சென்னை

வகுப்பு: 5, பள்ளி: எவர் வின் வித்யாஸ்ரம், கொளத்தூர், சென்னை

எம். ஆதர்ஷ்கா (M. Aadarshka), வயது 10, சென்னை

Grade: A+

எம். ஆதர்ஷ்கா (M. Aadarshka), வயது 10, சென்னை

வகுப்பு: 5, பள்ளி: நாராயணா இ-டெக்னோ பள்ளி, பல்லாவரம், சென்னை

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111923120665-ContestGroup-II-MAadharshka-Chennai-TN-IN

சாதனா. கே (Sathana. K), வயது 10, சென்னை

Grade: A+

சாதனா. கே (Sathana. K), வயது 10, சென்னை

வகுப்பு: 4, பள்ளி: சாய் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, சென்னை

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111918210628-ContestGroup-II-SathanaK-Chennai-TN-IN

எஸ். தீபக் (S. Deepak), வயது 10, திருவண்ணாமலை

Grade: A+

எஸ். தீபக் (S. Deepak), வயது 10, திருவண்ணாமலை

வகுப்பு: 5, பள்ளி: எஸ்.ஆர்.ஜி.டி.எஸ் மழலையர் மற்றும் முதனிலைப் பள்ளி, திருவண்ணாமலை

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111912041891-ContestGroup-II-DeepakS- SRGDSTVM-TN-IN

டி. பரத் (T. Bharath), வயது 10, திருவண்ணாமலை

Grade: A

டி. பரத் (T. Bharath), வயது 10, திருவண்ணாமலை

வகுப்பு: 5,பள்ளி: எஸ்.ஆர்.ஜி.டி.எஸ் மழலையர் மற்றும் முதனிலைப் பள்ளி, திருவண்ணாமலை

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111914011949-ContestGroup-II-TBharath- SRGDSTVM-TN-IN

பி.கே. ஹேமந்த் ரோஷ்வென் (P.K. Hemant Roshwen), வயது 10, மதுரை

Grade: A

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111922080661-ContestGroup-II-PKHemantRoshwen-Madurai-TN-IN

பி.கே. ஹேமந்த் ரோஷ்வென் (P.K. Hemant Roshwen), வயது 10, மதுரை

வகுப்பு: 5, எஸ்.பி.ஓ.ஏ. மெட்ரிகுலேஷன் மேனிலைப் பள்ளி, மதுரை

ஸ்ரீஜெயந்த் (S. Srijayanth), வயது 10, சென்னை

Grade: A

ஸ்ரீஜெயந்த் (S. Srijayanth), வயது 10, சென்னை

வகுப்பு: 5, பள்ளி: அபெக்ஸ் பொன் வித்யாஸ்ரம், வேளச்சேரி, சென்னை

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111922270640-ContestGroup-II-SSrijayanth-Chennai-TN-IN

என். ஸ்ருதி (N. Shruthi)

Grade: A

என். ஸ்ருதி (N. Shruthi)

வகுப்பு: 5

Regn./Ref.No. KRCC2019-24111914050547-ContestGroup-II-NShruthi-city-TN-IN

எம். தனிஷ்கா (M. Thanishka), வயது 10, ஆத்தூர்

Grade: A

Regn./Ref.No. KRCC2019-24111919480553-ContestGroup-II-MThanishka-Attur-TN-IN

எம். தனிஷ்கா (M. Thanishka), வயது 10, ஆத்தூர்

வகுப்பு: 5, புதுப்பேட்டை மஹாலட்சுமி பள்ளி

ஸ்ரீநிதி (Srinithi), வயது 10, திண்டுக்கல்

Grade: B

ஸ்ரீநிதி (Srinithi), வயது 10, திண்டுக்கல்

வகுப்பு: 4, பள்ளி: அச்சுதா பொதுப் பள்ளி, திண்டுக்கல்

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111922280663-ContestGroup-II-Srinithi-Dindigal-TN-IN

6 Comments

  1. Good morning sirs.will you be sending certificates? If so our child’s name in tami to be corrected as வி.ச. பிரித்திஷ்

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.