குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations

அவந்திகா பாலு (Avanthika Balu), வயது: 6, சூளைமேடு, சென்னை

Grade: A+

அவந்திகா பாலு (Avanthika Balu), வயது: 6, சூளைமேடு, சென்னை

வகுப்பு: 1, பள்ளி: சின்மயா வித்யாலயா, கீழ்பாக்கம், சென்னை

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111921270636-ContestGroup-II-AvanthikaBalu-Chennai-TN-IN

எஸ். பி. சேத்தனா (S.P. Chethanaa), வயது 6, சேலம்

Grade: A+

எஸ். பி. சேத்தனா (S.P. Chethanaa), வயது 6, சேலம்

வகுப்பு: 1, எமரால்டு வேலி பொதுப் பள்ளி

Regn./Ref.No. KRCC2019-22111910380524-ContestGroup-II-SPChethanaa-Salem-TN-IN

எஸ். வேதிகா (S.Vedika), வயது: 6, பள்ளிக்கரணை, சென்னை

Grade: A+

எஸ். வேதிகா (S.Vedika) , வயது: 6, பள்ளிக்கரணை, சென்னை.

வகுப்பு: 1, பள்ளி: Ssbvgj

Regn./Ref.No. KRCC2019-25111913000561-ContestGroup-II-SVedika-Chennai-TN-IN

டி. கவிநயா ( T. Kavinayaa), வயது 6, சென்னை

Grade: A+

டி. கவிநயா ( T. Kavinayaa), வயது 6, சென்னை

வகுப்பு: 1, பள்ளி: கே.வி. டி.ஜி.க்யூ.ஏ, நங்கநல்லூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111919540692-ContestGroup-II-TKavinaya-Chennai-TN-IN

கிரிஷ் ரக்ஷன். வி (V. Girish Rakshan), வயது 6, இராமநாதபுரம்

Grade: A+

கிரிஷ் ரக்ஷன். வி (V. Girish Rakshan), வயது 6, இராமநாதபுரம்

வகுப்பு: யூகேஜி

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111919450690-ContestGroup-II-VGirishRakshan-Ramathapuram-TN-IN

வி. குகன் ரக்ஷன் ( V. Guhan Rakshan), வயது 6, இராமநாதபுரம் 

Grade: A+

வி. குகன் ரக்ஷன் ( V. Guhan Rakshan), வயது 6, இராமநாதபுரம் 

வகுப்பு: யூகேஜி

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111919500691-ContestGroup-II-VGuhanRakshan-Ramathapuram-TN-

எ. தக்ஷனா  (A. Dakshana), மேலபூங்குடி, சிவகங்கை மாவட்டம்

Grade: A

எ. தக்ஷனா  (A. Dakshana), மேலபூங்குடி, சிவகங்கை மாவட்டம்

மவுண்ட் லிட்ராசி பள்ளி, மேலபூங்குடி, சிவகங்கை மாவட்டம்

Regn./Ref.No. KRCC2019-24111918580551-ContestGroup-II-ADakshana-Sivagangai-TN-IN

ஸ்ரீதுலா. எல் (Shridula. L), வயது 6, கோயம்பத்தூர்

Grade: A

ஸ்ரீதுலா. எல் (Shridula. L), வயது 6, கோயம்பத்தூர்.

வகுப்பு: 1, பள்ளி: பி.எஸ்.பி.பி. மில்லென்னியம் பள்ளி, கோயம்பத்தூர்.

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111914470652-ContestGroup-II-ShridulaL-Coimbatore-TN-IN

சாய் நிவாஸ் (Sainivas), வயது 6, சென்னை

Grade: A

சாய் நிவாஸ் (Sainivas), வயது 6, சென்னை

வகுப்பு: 1, ஏ.எம். ஜெயின் பள்ளி

Regn./Ref.No. KRCC2019-24111917260550-ContestGroup-II-Sainivas-Chennai-TN-IN

நிகிலன். எஸ் (Nihilan. S), சென்னை

Grade: A

நிகிலன். எஸ் (Nihilan. S), சென்னை

வகுப்பு: 1, பள்ளி: இந்து சீனியர் செகண்டரி பள்ளி, அடையார், சென்னை

Regn./Ref.No. KRCC2019-23111910570537-ContestGroup-II-SNihilan-Chennai-TN-IN

எஸ். உதித் சர்பாஷ் (s.udith sarpash), வயது 6, பொள்ளாச்சி

Grade: A

எஸ். உதித் சர்பாஷ் (s.udith sarpash), வயது 6, பொள்ளாச்சி

பள்ளி: அன்னை மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி, ஆனைமலை, பொள்ளாச்சி

Regn./Ref.No. KRCC2019-27111917590579-ContestGroup-II-SUdithSarpash-Pollachi-TN-IN

ஷியோனா. ஆர் (Sheona R), வயது: 6, மதுரை

Grade: B

ஷியோனா. ஆர் (Sheona R), வயது: 6, மதுரை

வகுப்பு: 2,  ஜெயின் வித்யாலயா, மதுரை

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111917584703-ContestGroup-II-SheonaR-JVMadurai-TN-IN

6 Comments

  1. Good morning sirs.will you be sending certificates? If so our child’s name in tami to be corrected as வி.ச. பிரித்திஷ்

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.