Group-2 Contest - SHAKHITHYAN.P - Save Elephants
குருவிரொட்டி சிறுவர்களுக்கான படைப்புத்திறன் போட்டி

குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations

குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டியில் குழு-2-ல் (வயது 6 முதல் 10) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்கள் இந்தப் [ மேலும் படிக்க …]

குருவிரொட்டி சிறுவர்களுக்கான படைப்புத்திறன் போட்டி

குழு – 3 (வயது 11 முதல் 13) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Group-3 Creations

குழு – 3 (வயது 11 முதல் 13) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-3 (Age 11 to 13) Creations குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டியில் குழு-3-ல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

குருவிரொட்டி சிறுவர்களுக்கான படைப்புத்திறன் போட்டி

குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – முடிவுகள்! Kuruvirotti Creativity Contest 2019 – Results

குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – முடிவுகள்! – தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படைப்பாளிகளின் பட்டியல் – Kuruvirotti Creativity Contest 2019 – Results ஓவியங்கள் மற்றும் உருவமைப்புகள் / வடிவமைப்புகள் உருவாக்குவதற்கான குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019-ல் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி! போட்டியில் பங்கு கொண்ட குழந்தைகள், [ மேலும் படிக்க …]