குழு – 2 (வயது 6 முதல் 10) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-2 (Age 6 to 10) Creations

கவின் சாண்றோன் (Kavin Sandron), வயது 7, மேல்மருவத்தூர்

Grade: B

கவின் சாண்றோன் (Kavin Sandron), வயது 7, மேல்மருவத்தூர்

வகுப்பு: 3, பள்ளி: ஆதிபராசக்தி மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி, மேல்மருவத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111909482602-ContestGroup-II-KavinSandron-AMHSSMelmaruvathur-TN-IN

ஏ. ரிபுவந்த் (A. Ribuvanth), வயது 6, சென்னை

Grade: A+

ஏ. ரிபுவந்த் (A. Ribuvanth), வயது 6, சென்னை

வகுப்பு: 1, பள்ளி: சின்மயா வித்யாலயா 

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111913060650-ContestGroup-II-ARibuvanth-Chennai-TN-IN

அனந்திதா கிரேஸ் (Ananthitha Grace), வயது 6, மதுரை

Grade: A+

அனந்திதா கிரேஸ் (Ananthitha Grace), வயது 6, மதுரை

வகுப்பு: 2, பள்ளி: ஜெயின் வித்யாலயா

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111918424716-ContestGroup-II-AnanthithaGrace-JVMadurai-TN-IN

பி. திவ்யதர்ஷினி (B. Dhivyadharshini), வயது 6, கீழ்பாக்கம், சென்னை

Grade: A+

பி. திவ்யதர்ஷினி (B. Dhivyadharshini), வயது 6, கீழ்பாக்கம், சென்னை

வகுப்பு: 1, பள்ளி: சின்மயா வித்யாலயா

Regn./Ref.No. KRCC2019-25111911170562-ContestGroup-II-BDivyadharshini-Chennai-TN-IN

வி. ஹரிஷ் (V. Harish) வயது 6, தஞ்சாவூர்

Grade: A+

வி. ஹரிஷ் (V. Harish) வயது 6, தஞ்சாவூர்

வகுப்பு: 1, பள்ளி: வேலம்மாள் போதி வளாகம், தஞ்சாவூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-25111900070557-ContestGroup-II-VHARISH-Thanjavur-TN-IN

தியா (Dhiya), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

Grade: A+

தியா (Dhiya), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

வகுப்பு: 2, பள்ளி: ஆதிபராசக்தி மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி, மேல்மருவத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111910052611-ContestGroup-II-Dhiya-AMHSSMelmaruvathur-TN-IN

ஜெ. ஜெய்வந்த் (J Jaivanth), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

Grade: A+

ஜெ. ஜெய்வந்த் (J Jaivanth), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

வகுப்பு: 2, பள்ளி: ஆதிபராசக்தி மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி, மேல்மருவத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111909542605-ContestGroup-II-JJaivanth-AMHSSMelmaruvathur-TN-IN

காவிய வேந்தன் (Kaviyavendhan), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

Grade: A+

காவிய வேந்தன் (Kaviyavendhan), வயது 6, மேல்மருவத்தூர்

வகுப்பு: 2, பள்ளி: ஆதிபராசக்தி மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி, மேல்மருவத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111910062612-ContestGroup-II-Kaviyavendhan-AMHSSMelmaruvathur-TN-IN

பி.ஜி. பிரணவ் (P.G. Piranauv), வயது 6, வெள்ளக்கோயில், திருப்பூர் மாவட்டம்

Grade: A+

பி.ஜி. பிரணவ் (P.G. Piranauv), வயது 6, வெள்ளக்கோயில், திருப்பூர் மாவட்டம்

வகுப்பு: 1, பள்ளி: பாலா மெட்ரிகுலேஷன் மேனிலைப் பள்ளி

Regn./Ref.No. KRCC2019-27111915080575-ContestGroup-II-PGPiranauv-Tiruppur-TN-IN

பி.ஜி. பிரணவி (P.G. Piranauvi), வயது 6, வெள்ளக்கோயில், திருப்பூர் மாவட்டம்

Grade: A+

பி.ஜி. பிரணவி (P.G. Piranauvi), வயது 6, வெள்ளக்கோயில், திருப்பூர் மாவட்டம்

வகுப்பு: 1, பள்ளி: பாலா மெட்ரிகுலேஷன் மேனிலைப் பள்ளி

Regn./Ref.No. KRCC2019-27111914430573-ContestGroup-II-PGPRANAUVI-Thiruppur-TN-IN

பி. ரிதுலேஷ் (P. Rithulesh),  வயது 6, சிவகாசி

Grade: A+

பி. ரிதுலேஷ் (P. Rithulesh),  வயது 6, சிவகாசி

வகுப்பு: 1, பள்ளி: சிவகாசி லையன்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் மேனிலைப் பள்ளி.

Regn./Ref.No. KRCC2019-25111900370558-ContestGroup-II-PRITHULESH-Sivakasi-TN-IN

ரக்ஷனா ஸ்ரீ கே. எஸ் (Rakshana Shri K.S), vayathu 6, மேல்மருவத்தூர்

Grade: A+

ரக்ஷனா ஸ்ரீ கே. எஸ் (Rakshana Shri K.S), vayathu 6, மேல்மருவத்தூர்

வகுப்பு: 2, பள்ளி: ஆதிபராசக்தி மெட்ரிக் மேனிலைப் பள்ளி, மேல்மருவத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111910012609-ContestGroup-II-Rakshana-AMHSSMelmaruvathur-TN-IN

ஹரிஹரன் இ (Hariharan E), வயது 6, திருவண்ணாமலை

Grade: A+

ஹரிஹரன் இ (Hariharan E), வயது 6, திருவண்ணாமலை

வகுப்பு: 2, பள்ளி: எஸ்.ஆர்.ஜி.டி.எஸ். மழலையர் மற்றும் முதனிலைப் பள்ளி, திருவண்ணாமலை

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111917041816-ContestGroup-II-HARIHARAN E-TN-IN

6 Comments

  1. Good morning sirs.will you be sending certificates? If so our child’s name in tami to be corrected as வி.ச. பிரித்திஷ்

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.