குழு – 1 (வயது 2,3) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-1 (Age 2,3) Creations

குழு – 1 (வயது 2 மற்றும் 3) – படைப்புகள் வெளியீடு – குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டி 2019 – Publishing of Group-1 (Age 2 and 3) Creations

குருவிரொட்டி படைப்புத்திறன் போட்டியில் குழு-1-ல் (வயது 2 மற்றும் 3) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படங்கள் இந்தப் பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன:

நயனிகா புவனேஷ் (Nayanika Buvanesh), வயது: 2, சென்னை

Grade: A+

நயனிகா புவனேஷ் (Nayanika Buvanesh), வயது: 2, சென்னை

வகுப்பு: விளையாட்டுப் பள்ளி / ப்ரி-கேஜி

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111923320667-ContestGroup-I-NayanikaBuvanesh-Chennai-TN-IN

கே.பி. சாத்விகா (K.P. Sathvika), வயது 3, மதுரை

Grade: A+

கே.பி. சாத்விகா (K.P. Sathvika), வயது 3, மதுரை

வகுப்பு: விளையாட்டு பள்ளி / ப்ரீ – கே.ஜி., பள்ளி: கிட்ஜி (Kidzee)

 Regn./Ref.No. KRCC2019-27111900280569-ContestGroup-I-KPSathvika-Madurai-TN-IN

மகிழ்வெண்பா. டி (Maghil Venbaa)

Grade: A+

மகிழ்வெண்பா. டி (Maghil Venbaa), வயது 3, கோபிச்செட்டிப் பாளையம்

வகுப்பு: விளையாட்டுப் பள்ளி / ப்ரீ-கேஜி, பள்ளி: அமேஸ் அக்காடமி, ஸ்ரீ நகர், கோபிச்செட்டிப் பாளையம்

Regn./Ref.No. KRCC2019-29111919330658-ContestGroup-I-MaghilVenbaaD-Gobichettipalayam-TN-IN

எம். நிரஞ்சன் (M. Niranjan), வயது 3, சென்னை

Grade: A+

எம். நிரஞ்சன் (M. Niranjan), வயது 3, சென்னை 

வகுப்பு: விளையாட்டு பள்ளி / ப்ரீ-கேஜி, பள்ளி: வி கிட்ஸ், முகப்பேர் மேற்கு, சென்னை

  Regn./Ref.No. KRCC2019-23111915420539-ContestGroup-I-MNiranjan-Chennai-TN-IN

கௌதம். டி (Gautam. T), வயது 3, திருவண்ணாமலை

Grade: A+

கௌதம். டி (Gautam. T), வயது 3, திருவண்ணாமலை

வகுப்பு: எல்.கே.ஜி

பள்ளி: எஸ்.ஆர்.ஜி.டி.எஸ். மழலையர் மற்றும் முதனிலைப் பள்ளி, திருவண்ணாமலை

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111912121747-ContestGroup-I-GAUTAN.T-SRGDSTVM-TN-IN

தி. யாழினி, வயது 3, திருவள்ளூர்

Grade: A+

தி. யாழினி, வயது 3, திருவள்ளூர்

வகுப்பு: எல்.கே.ஜி

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111918530750-ContestGroup-I-TYazhini-Tiruvallur-TN-IN

மதன். ஏ (Madhan A), வயது 3,  திருவண்ணாமலை

Grade: A+

மதன். ஏ (Madhan A), வயது 3,  திருவண்ணாமலை

வகுப்பு: எல்.கே.ஜி

பள்ளி: எஸ்.ஆர்.ஜி.டி.எஸ். மழலையர் மற்றும் முதனிலைப் பள்ளி, திருவண்ணாமலை

Regn./Ref.No. KRCC2019-28111912181749-ContestGroup-I-MADHAN A-SRGDSTVM-TN-IN

அ (a), வயது 8, சென்னை

Grade:

regn

வைஷ்ணவி .ஆர்.எஸ் ( Vaishnavi R S),  வயது 3, பண்ருட்டி

Grade: A

வைஷ்ணவி .ஆர்.எஸ் ( Vaishnavi R S),  வயது 3, பண்ருட்டி

வகுப்பு: எல்.கே.ஜி, பள்ளி: தூய பால் பொது பள்ளி,

Regn./Ref.No. KRCC2019-30111911330672- ContestGroup-I-VaishnaviRS-Panruti-TN-IN

ஸ்வேதா. டி. கே (Shwetha TK), வயது 3, கோயம்பத்தூர்

Grade: A

ஸ்வேதா. டி. கே (Shwetha TK), வயது 3, கோயம்பத்தூர்

வகுப்பு: விளையாட்டு பள்ளி / ப்ரீ-கே.ஜி., பள்ளி: சின்மயா வித்யாலயா,  கோயம்பத்தூர்

Regn./Ref.No. KRCC2019-22111911130525-ContestGroup-I-ShwethaTK-Coimbatore-TN-IN

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.