வடிவங்கள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

Shapes

வடிவங்கள் அறிவோம்

 

வட்டம்

Circle

 

தட்டு –  அதன் வடிவம் – வட்டம்

Plate

 

 

 

 

நீள்வட்டம்

Ellipse

 

முட்டை – அதன் வடிவம்  – நீள்வட்டம்

 

Egg

 

 

 

 

 

முக்கோணம்

Triangle

 

கீழே படத்தில் உள்ள தோரணங்கள் – அவற்றின் வடிவம்  – முக்கோணம்

Triangles

 

 

 

 

சதுரம்

Square

 

கீழே உள்ள படத்தில் உள்ள தரைப் பதிப்புக் கற்கள் – அவற்றின் வடிவம் – சதுரம்

Square

 

 

 

 

செவ்வகம்

Rectangle

 

கதவு – அதன் வடிவம் – செவ்வகம்

Door

 

 

 

குழந்தைகளுக்கான கேள்விகள்

  1. முழு நிலாவின் வடிவம் என்ன?
  2. தோசையின் வடிவம் என்ன?
  3. உங்கள் வீட்டின் மேசையின் வடிவம் என்ன?
  4. உங்கள் புத்தகங்களின் வடிவம் என்ன?

 

குழந்தைகளுக்கான பயிற்சிகள்

உங்கள் வீட்டில் வட்டம், நீள்வட்டம், முக்கோணம், சதுரம், செவ்வகம் ஆகிய வடிவங்கள் கொண்ட பொருட்கள் என்னென்ன இருக்கின்றன என்று கண்டுபிடியுங்கள்.

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.