நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் – குறள்: 419

Listen

நுணங்கிய கேள்வியர் அல்லார் வணங்கிய
வாயினர் ஆதல் அரிது.           – குறள்: 419

                 – அதிகாரம்: கேள்வி, பால்: பொருள்

விளக்கம்: 

தெளிவான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்கள், அடக்கமாகப் பேசும் அமைதியான பண்புடையவர்களாக இருக்க இயலாது.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.