டி.என்.பி.எஸ்.சி தொகுதி-4-க்குப் படிக்கத் தேவையான சில புத்தகங்களின் பட்டியல் (TNPSC Group-IV Study Materials)

TNPSC Group-IV Study Materials

டி.என்.பி.எஸ்.சி தொகுதி-4- தேர்வு-க்குப் படிக்கத் தேவையான சில புத்தகங்கள் – List of TNPSC Group-IV Exam Study Materials – Year 2019

2019-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு தேர்வுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி-IV தேர்வு, அதாவது ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு – 4-க்கு ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? ஒருங்கிணைந்த தொகுதி-4 தேர்வுக்குப் படிக்கத் தேவையான சில புத்தகங்களின் பட்டியலைக் காண்போம் (List of TNPSC Group-IV Study Materials)!

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தொகுதி-4 தேர்வுக்கான பாடத்திட்டத்தை தேர்வாணையத்தின் கீழ்க்கண்ட இணைய முகவரியில் காணலாம்:

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தொகுதி-4 தேர்வின் அறிக்கை மற்றும் விளக்கக் கையேடு

தொகுதி-4 கொள்குறிவகைத் (Objective Type) தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் பற்றிய விவரங்கள் மேற்கண்ட கையேட்டின் 10-வது பக்கத்திலும் மற்றும் பிற்சேர்க்கை-II-லும் (Appendix-II) கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

டி.என்.பி.எஸ்.சி. தொகுதி-4-க்கு பொதுவாக கீழ்க்கண்ட புத்தகங்கள் உதவியாக இருக்கும்:

மேலே குறிப்பிட்ட டி.என்.பி.எஸ்.சி-யின் பயனுள்ள இணைய முகவரிகள்

புத்தகங்களை / கையேடுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழேயுள்ள இணைப்புகளை க்ளிக் செய்யவும் / தொடவும்:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.