டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுகள்

டிஎன்பிஎஸ்சி-க்கான பொது அறிவு வினாவிடைகளை குருவிரொட்டியின் யூட்யூப் சானலில் பார்க்கலாம்! – TNPSC Exam Prep Question-Answers in Kuruvirotti E-Magazine Youtube Channel

டிஎன்பிஎஸ்சி-க்கான பொது அறிவு வினாவிடைகளை குருவிரொட்டியின் யூட்யூப் சானலில் பார்க்கலாம்! – TNPSC Exam Prep Question-Answers in Kuruvirotti E-Magazine Youtube Channel தமிழ்நாடுஅரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டி.என்.பி.எஸ்.ஸி – TNPSC) நடத்தும் பொது அறிவியல் – பொது அறிவு (General Science – General Studies) கொள்குறித் [ மேலும் படிக்க …]

டி.என்.பி.எஸ்.ஸி தொகுதி-4 தேர்வு - TNPSC Group-IV Exam Prep

பொது அறிவியல் – பொது அறிவு – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (General Science – General Studies / General Knowledge – Questions and Answers for Objective Type Exams)

பொது அறிவியல் – General Science – பொது அறிவு – General Studies / General Knowledge – கொள்குறித் தேர்வுக்கான வினா விடைகள் (Questions and Answers for Objective Type Examinations) தமிழ்நாடு தேர்வு பணியாளர் தேர்வானையம் (டி.என்.பி.எஸ்.ஸி – TNPSC) நடத்தும் பொது [ மேலும் படிக்க …]

TNPSC Group-IV Study Materials
டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி தொகுதி-4-க்குப் படிக்கத் தேவையான சில புத்தகங்களின் பட்டியல் (TNPSC Group-IV Study Materials)

டி.என்.பி.எஸ்.சி தொகுதி-4- தேர்வு-க்குப் படிக்கத் தேவையான சில புத்தகங்கள் – List of TNPSC Group-IV Exam Study Materials – Year 2019 2019-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு தேர்வுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்தும் தொகுதி-IV தேர்வு, அதாவது ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் தேர்வு – 4-க்கு ஆயத்தமாகிக் [ மேலும் படிக்க …]