அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

தமிழ் நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்

தமிழ் நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் சென்னை மண்டலம் மாநிலக் (பிரசிடென்சி) கல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை ராணி மேரி கல்லூரி (தன்னாட்சி), மைலாப்பூர், சென்னை பாரதி மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சென்னை ஆடவர் அரசு கலைக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நந்தனம், சென்னை டாக்டர் அம்பேத்கர் [ மேலும் படிக்க …]

அடுத்தது என்ன?

இளங்கலை (B.A.) பட்டப் படிப்பில் உள்ள பிரிவுகள் (Optional Disciplines in B.A. Degree Course after +2)

இளங்கலை (B.A.) பட்டப் படிப்பில் உள்ள பிரிவுகள் (Optional Disciplines in B.A. Degree Course after +2) பன்னிரண்டாம் வகுப்பு (10+2 / HSc) முடித்ததும், இளங்கலைப் பட்டப் படிப்பு (பி.ஏ. – B.A.) பயில விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில், பி.ஏ.-ல் பொதுவாக என்னென்ன பிரிவுகள் [ மேலும் படிக்க …]

அடுத்தது என்ன?

பன்னிரண்டாம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இளநிலை அறிவியலில் (B.Sc) என்ன படிக்கலாம்? – Optional Disciplines in B.Sc Degree Course after +2

இளநிலை அறிவியல் (B.Sc) பட்டப் படிப்பில் உள்ள பிரிவுகள் (Optional Disciplines in B.Sc Degree Course after +2) பன்னிரண்டாம் வகுப்பு (10+2 / HSc) முடித்ததும், இளநிலை அறிவியல் பட்டப் படிப்பு (பி.எஸ்.சி. – B.Sc.) பயில விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில், பி.எஸ்.சி-யில் பொதுவாக [ மேலும் படிக்க …]

Choosing Engineering Colleges
அடுத்தது என்ன?

எங்கு படிக்கலாம்? பொறியியல் கல்லூரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி? – பொறியியல் இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு

பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வின்போது கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் வழிமுறைகள் பொறியியல் பாடப்பிரிவுகளைப் பற்றி சென்ற பகுதியில் பார்த்தோம். தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கைகள் (Tamilnadu Engineering Admissions) கலந்தாய்வின் போது நீங்கள் சேரப்போகும் கல்லூரியைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான வழி முறைகளைப் (Choosing Engineering Colleges) பற்றிப் பார்ப்போம். தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கைகள் கீழ்க்கண்ட [ மேலும் படிக்க …]

Choosing Engineering Courses
அடுத்தது என்ன?

என்ன படிக்கலாம்? – பொறியியல் பிரிவுகளும் அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழி முறைகளும் – பொறியியல் இளநிலைப் பட்டப் படிப்பு

பொறியியல் பிரிவுகளும் அவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வழி முறைகளும் (Engineering Disciplines and Tips to Choose them) எந்த பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்ந்து,  என்ன பொறியியல் பிரிவை எடுக்கலாம் என்று ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருப்பீர்கள். பொறியியல் பட்டப் படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள், பொறியியல் கல்லூரி மற்றும் பாடப் [ மேலும் படிக்க …]