நயன்இல சொல்லினும் சொல்லுக – குறள்: 197

Thiruvalluvar

நயன்இல சொல்லினும் சொல்லுக சான்றோர்
பயன்இல சொல்லாமை நன்று. – குறள்: 197

– அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை, பால்: அறம்கலைஞர் உரை

பண்பாளர்கள், இனிமையல்லாத சொற்களைக்கூடச் சொல்லி விடலாம்; ஆனால் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருப்பதே நல்லது.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

சான்றோர் நயன் இல சொல்லினும் சொல்லுக – அறிவுடையோர் நேர்மையில்லாத சொற்களை என்றேனும் தப்பித் தவறிச் சொல்லினும் சொல்லுக; பயன் இல சொல்லாமை நன்று.. ஆயின் எக்கரணியத்தையிட்டும் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாதிருத்தலே அவர்க்கு நன்றாம்.மு. வரதராசனார் உரை

அறம் இல்லாதவற்றைச் சொன்னாலும் சொல்லலாம்; சான்றோர் பயனில்லாத சொற்களைச் சொல்லாமல் இருத்தல் நன்மையாகும்.G.U. Pope’s Translation

Let those who list speak things that no delight afford, ‘Tis good for men of worth to speak no idle word.

 – Thirukkural: 197, Not Speaking Profitless Words, VirtuesBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.