பயன்இல்சொல் பாராட்டு வானை – குறள்: 196

Thiruvalluvar

பயன்இல்சொல் பாராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி எனல் – குறள்: 196

– அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை, பால்: அறம்கலைஞர் உரை

பயனற்றவைகளைச் சொல்லிப் பயன்பெற நினைப்பவனை, மனிதன் என்பதைவிட அவன் ஒரு பதர் என்பதே பொருத்தமானதாகும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

பயனற்ற சொற்களைப் பலகாலும் விரும்பிச் சொல்பவனை மகன் (மாந்தன்) என்று சொல்லற்க; மக்களுட் பதர் என்று சொல்லுக.மு. வரதராசனார் உரை

பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் சொல்லுகின்ற ஒருவனை மனிதன் என்று சொல்லக்கூடாது; மக்களுள் பதர் என்றே சொல்ல வேண்டும்.G.U. Pope’s Translation

Who makes display of idle words’ inanity,
Call him not man,- chaff of humanity!

 – Thirukkural: 196, Not Speaking Profitless Words, VirtuesBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.