நிலையின் திரியாது அடங்கியான் – குறள்

Mountain Peak

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது.   – குறள்: 124

     – அதிகாரம்:  அடக்கம் உடைமை,   பால்: அறம்

 

விளக்கம்:
தன் நேர்மையான வழியை விட்டு விலகாது, அடக்கத்துடன் வாழ்பவரது உயர்வு, மலையைக் காட்டிலும் மிக உயரமானது.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.