மனம்தூயார்க்கு எச்சம்நன்று ஆகும் – குறள்: 456

Thiruvalluvar

மனம்தூயார்க்கு எச்சம்நன்று ஆகும் இனம்தூயார்க்கு
இல்லைநன்று ஆகா வினை.
– குறள்: 456

அதிகாரம்: சிற்றினம் சேராமை, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

மனத்தின் தூய்மையால் புகழும், சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையால்
நற்செயல்களும் விளையும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

தூய மனத்தார்க்கு நன்மக்கட்பேறு உண்டாகும்; தூய இனத்தையுடையார்க்கு எல்லா வினையும் கைகூடும்.மு. வரதராசனார் உரை

மனம் தூய்மையாகப் பெற்றவர்க்கு அவர்க்குப்பின் எஞ்சி நிற்கும் புகழ் முதலியவை நன்மையாகும். இனம் தூய்மையாக உள்ளவர்க்கு நன்மையாகாத செயல் இல்லை.G.U. Pope’s Translation

From true pure-minded men a virtuous race proceeds; To men of pure companionship belong no evil deeds.

 – Thirukkural: 456, Avoiding mean Associations, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.