மடிஉளாள் மாமுகடி என்ப – குறள்: 617

Thiruvalluvar

மடிஉளாள் மாமுகடி என்ப மடிஇலான்
தாள்உளாள் தாமரையி னாள். – குறள்: 617

– அதிகாரம்: ஆள்வினை உடைமை, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

திருமகள், மூதேவி எனப்படும் சொற்கள் முறையே முயற்சியில் ஊக்கமுடையவரையும், முயற்சியில் ஊக்கமற்ற சோம்பேறியையும் சுட்டிக்காட்டப் பயன்படுவனவாகும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

கரிய மூதேவி ஒருவனது சோம்பலின்கண் தங்குவாள்; திருமகள் தாளாளனின் முயற்சிக்கண் தங்குவாள் என்று சொல்லுவர் அறிந்தோர்.மு. வரதராசனார் உரை

ஒருவனுடைய சோம்பலிலே கரிய மூதேவி வாழ்கின்றாள்; சோம்பல் இல்லாதவனுடைய முயற்சியிலே திருமகள் வாழ்கின்றாள்.G.U. Pope’s Translation

In sluggishness is seen misfortune’s lurid form, the wise declare;
Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there!

 – Thirukkural: 617, Manly Effort, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.