அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை – குறள்: 243

Thiruvalluvar

அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கு இல்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல். – குறள்: 243

– அதிகாரம்: அருள் உடைமை, பால்: அறம்கலைஞர் உரை

அருள் நிறைந்த மனம் படைத்தவர் அறியாமை எனும் இருள் சூழ்ந்த
துன்ப உலகில் உழலமாட்டார்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

இருள் திணிந்த துன்பவுலகமாகிய நரகத்துட் புகுதல்; அருள் நிறைந்த நெஞ்சையுடைய துறவியருக் கில்லை.மு. வரதராசனார் உரை

அறியாமையாகிய இருள் பொருந்திய துன்ப உலகில் இருந்து வாழும் வாழ்க்கை, அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவர்களுக்கு இல்லை.G.U. Pope’s Translation

They in whose breast a ‘ gracious kindliness ‘ resides, See not the gruesome world, where darkness drear abides.

 – Thirukkural: 243, The Possession of Benevolence, VirtuesBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.