முதுநிலைப் பட்டப் படிப்புகள்

IISc Bangalore – முதுநிலை சேர்க்கைகள் – IISc PG Admissions 2020 – PhD, MTech (Research), MTech, MDes, MMgt

ஐ.ஐ.எஸ்.சி. பெங்களூரு – முது நிலைப் பட்டப்படிப்புகள் – IISc Bangalore – Graduate Studies – Research and Course Programmes – PhD, Integrated PhD, MTech (Research), MTech, MDes, MMgt – IISc PG Admissions 2020 இந்தியாவில் கல்வி நிறுவங்களின் வரிசையில் [ மேலும் படிக்க …]

GATE - 2020
பொறியியல் திறனறித்தேர்வு - கேட் - GATE

GATE – 2020 – பொறியியலில் பட்டதாரித் திறனறித் தேர்வு – கேட் – 2020 (Graduate Aptitude Test in Engineering)

கேட் – 2020 – பொறியியலில் பட்டதாரித் திறனறித் தேர்வு – (GATE – 2020 – Graduate Aptitude Test in Engineering) 2020-ஆம் ஆண்டிற்கான கேட் தேர்வு (பொறியியலில் பட்டதாரித் திறனறித் தேர்வு – GATE – 2020 – Graduate Aptitude Test in [ மேலும் படிக்க …]

iisc-pg-admissions-2019
கல்வி

IISc Bangalore – முதுநிலை சேர்க்கைகள் – IISc PG Admissions 2019 – PhD, MTech (Research), MTech, MDes, MMgt

ஐ.ஐ.எஸ்.சி. பெங்களூரு – முது நிலைப் பட்டப்படிப்புகள் – IISc Bangalore – Graduate Studies – Research and Course Programmes – PhD, Integrated PhD, MTech (Research), MTech, MDes, MMgt இந்தியாவில் கல்வி நிறுவங்களின் வரிசையில் முதல் இடம் வகிக்கும் நிறுவனமான இந்திய [ மேலும் படிக்க …]

Atom
அடுத்தது என்ன?

TIFR – அடிப்படை அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான PhD சேர்க்கைகள் – PHD Admissions 2019 – TIFR – Tata Institute of Fundamental Research

அடிப்படை அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் (Fundamental Science Research) ஆர்வம் உள்ளவரா நீங்கள்? இந்திய அரசின் ஆராய்ச்சி நிறுவனமான டாடா இன்ஸ்டிடுயூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசெர்ச் (Tata Institute of Fundamental Research – TIFR – டி.ஐ.ஃப்.ஆர்) – ல் ஆராய்ச்சிப் படிப்புக்கான (PhD) சேர்க்கைகள் இணைய வழியில் [ மேலும் படிக்க …]