உறுப்புஒத்தல் மக்கள்ஒப்பு அன்றால் – குறள்: 993

Thiruvalluvar

உறுப்புஒத்தல் மக்கள்ஒப்பு அன்றால் வெறுத்தக்க
பண்புஒத்தல் ஒப்பதுஆம் ஒப்பு.
– குறள்: 993

– அதிகாரம்: பண்புடைமை, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

நற்பண்பு இல்லாதவர்களை அவர்களின் உடல் உறுப்புகளை மட்டுமே ஒப்பிட்டுப் பார்த்து மக்கள் இனத்தில் சேர்த்துப் பேசுவது சரியல்ல: நற்பண்புகளால் ஒத்திருப்பவர்களே மக்கள் எனப்படுவர்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

உயிரொடு பொருந்தாத முகவுறுப்பால் அல்லது முழுவுடம்பால் ஒத்திருப்பது ஒருவனுக்கு நன்மக்களை ஒக்கும் ஒப்பாகாது; உயிரொடு பொருந்தத்தக்க பண்பினால் ஒத்தலே உண்மையாக ஒக்கும் ஒப்பாம், ‘ஆல்’ அசைநிலை.மு. வரதராசனார் உரை

உடம்பால் ஒத்திருத்தல் மக்களோடு ஒப்புமை அன்று; பொருந்தத்தக்க பண்பால் ஒத்திருத்தலே கொள்ளத்தக்க ஒப்புமையாகும்.G.U. Pope’s Translation

Men are not one because their members seem alike to outward view;
Similitude of kindred quality makes likeness true.

 – Thirukkural: 993, Perfectness, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.