சென்னையில் உள்ள மகளிர்க் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் – Arts and Science Colleges in Chennai for Women

சென்னையில் உள்ள, சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள மகளிர்க் கல்லூரிகள் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப் பட்ட தன்னாட்சி மகளிர்க் கல்லூரிகள் பற்றிப் பார்ப்போம் (Arts and Science Colleges in Chennai for Women). பெரும்பாலான கல்லூரிகளில் இந்தக் கல்வி ஆண்டிற்கான இளநிலை (UG) மற்றும் முதுநிலைப் (PG) பட்டப் படிப்பிற்கான சேர்க்கைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன.

பொதுவாக, சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தின் கீழ் வரும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் உள்ள இளைநிலை மற்றும் முதுநிலை (கலை / Arts, அறிவியல் / Science, வணிகம் / Commerce, கணிப்பொறிப் பயன்பாடுகள் / Computer Applications – பி.ஏ, பி.எஸ்ஸி, பி.காம், பி.சி.ஏ, எம்.ஏ, எம்.எஸ்ஸி, எம்.சி.ஏ) போன்ற படிப்புகளின் பட்டியல் மற்றும் கல்வித் தகுதி பற்றி அறிய கீழே உள்ள இணைய முகவரியைப் பார்க்கவும்:

பொதுவாக சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்தில் உள்ள பாடப் பிரிவுகளும் அதற்கான கல்வித் தகுதிகளும் Courses offered in General (with Eligibility)

சென்னையில் உள்ள பெண்கள் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளின் பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பட்டியலில் உள்ள கல்லூரிகளில் உள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் (இளநிலை மற்றும் முதுநிலை) பாடப் பிரிவுகளை அறிய, கல்லூரிகளின் பெயரைத் தொடவும் / க்ளிக் செய்யவும். சில கல்லூரிகளில் எம்.ஃபில்(M.Phil), பி.எச்.டி (Ph.D) போன்ற ஆராய்ச்சிப் படிப்புகளும் உள்ளன.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.