கல்வி உதவித்தொகைகளுக்கான பயனுள்ள இணைய இணைப்புகள் – Useful links for Scholarships

Scholarships

கல்வி உதவித்தொகைகளுக்கான பயனுள்ள இணைய இணைப்புகள் – Useful links for Scholarships

மாநில அரசு, மத்திய அரசு, மற்றும் தனியார் வழங்கும் பள்ளிக்கல்வி, பட்டப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு, ஆராய்ச்சி, ஆகியவற்றுக்கான நிதி மற்றும் நல உதவித்திட்டங்களுக்கான (Scholarships) பல்வேறு இணைய இணைப்புகள் இந்தப் பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் பல்வேறு இணையதளங்களுக்கான முகவரிகளும், உதவித்திட்டங்களுக்கான தகவல்களும் அவ்வப்போது இந்தப்பக்கத்தில் சேர்க்கப்படும்:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.