பறவைகள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

பறவைகள் அறிவோம்

பறவைகள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதிஅன்னம்

Swan


ஆந்தைகழுகுகாகம்

Crow


கிளி (ஐவண்ணக் கிளி)கிளி (பச்சைக் கிளி)

Parrot


குயில்கொக்கு

Crane


சிட்டுக் குருவி

kuruvi


புறா

Dove


மயில்

Peacock


மரங்கொத்திப் பறவைமீன்கொத்திப் பறவைமைனாகாடைகோழி

hen-with-chicks


கௌதாரி

Francolin


நெருப்புக் கோழிவாத்துவான் கோழிBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.