உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் – குறள்: 734

Thiruvalluvar

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேராது இயல்வது நாடு.
– குறள்: 734

– அதிகாரம்: நாடு, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

பசியும், பிணியும், பகையுமற்ற நாடுதான் சிறந்த நாடு எனப்
பாராட்டப்படும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

கடும்பசியும்; தீரா நோயும்; அழிக்கும் பகையும்; இல்லாது இனிது நடப்பதே (வாழ்க்கைக் கேற்ற ) நல்ல நாடாம்.மு. வரதராசனார் உரை

மிக்க பசியும், ஓயாத நோயும், (வெளியே இருந்துவந்து தாக்கி) அழிவு செய்யும் பகையும் தன்னிடம் சேராமல் நல்ல வகையில் நடைபெறுவதே நாடாகும்.G.U. Pope’s Translation

That is a land whose peaceful annals know,
Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe.

 – Thirukkural: 734, The Land, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.