பொருள் அல்லவரைப் பொருளாகச் செய்யும் – குறள்: 751

பொருள்

பொருள் அல்லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருள்அல்லது இல்லை பொருள்.
– குறள்: 751

– அதிகாரம்: பொருள் செயல்வகை, பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

மதிக்கத்  தகாதவர்களையும்  மதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு உயர்த்திவிடுவது அவர்களிடம் குவிந்துள்ள பணத்தைத் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

பிறரால் ஒரு பொருளாக மதிக்கப்படாதவரையும், மதிக்கப்படச் செய்யும் செல்வத்தையல்லாமல், சிறந்த பொருளொன்று இவ்வுலகத்தில் இல்லை.மு.வரதராசனார் உரை

ஒரு பொருளாக மதிக்கத் தகாதவரையும் மதிப்புடையவராகச் செய்வதாகிய பொருள் அல்லாமல், சிறப்புடைய பொருள் வேறு இல்லை.G.U. Pope’s Translation

Nothing exists, save wealth, that can
Change man of nought to worthy man.

– Thirukkural: 751, Way of Accumulating Wealth, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.