எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை – குறள்: 582

Thiruvalluvar

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.
– குறள்: 582

– அதிகாரம்: ஒற்றாடல், பால்: பொருள்கலைஞர் உரை

நண்பர், பகைவர், நடுநிலையாளர் ஆகிய எல்லாரிடத்திலும் நிகழும்
எல்லா நிகழ்வுகளையும், எல்லாக் காலங்களிலும் ஒற்றரைக் கொண்டு விரைவாக அறிந்து கொள்வது அரசுக்குரிய கடமையாகும்.ஞா. தேவநேயப் பாவாணர் உரை

எல்லாரிடத்தும் நிகழ்பவை யெல்லா வற்றையும் எப்போதும் ஒற்றால் விரைந்து அறிதல் ; அரசன் கடமையாம்.மு. வரதராசனார் உரை

எல்லாரிடத்திலும்நிகழ்கின்றவை எல்லாவற்றையும் எக்காலத்திலும்(ஒற்றரைக்கொண்டு) விரைந்து அறிதல் அரசனுக்குரிய தொழிலாகும்.G.U. Pope’s Translation

Each day, of every subject every deed,
‘Tis duty of the king to learn with speed.

 – Thirukkural: 582, Detectives, WealthBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.