காட்டைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் – சொற்கள் அறிவோம்


காட்டைக் குறிக்கும் வேறு பெயர்கள் 

 • கா
 • கால்
 • கான்
 • கானகம்
 • அடவி
 • அரண்
 • ஆரணி
 • புரவு
 • பொற்றை
 • பொழில்
 • தில்லம்
 • அழுவம்
 • இயவு
 • பழவம்
 • முளரி
 • வல்லை
 • விடர்
 • வியல்
 • வனம்
 • முதை
 • மிளை
 • இறும்பு
 • சுரம்
 • பொச்சை
 • பொதி
 • முளி
 • அரில்
 • அறல்
 • பதுக்கை
 • கணையம்

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.