அறிவியல் வினாடி வினா-1 – டிஎன்பிஎஸ்சி தொகுதி-4, மற்றும் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கானது

Quiz

அறிவியல் வினாடி வினா-1-டிஎன்பிஎஸ்சி-தொகுதி-4 போட்டியாளர்கள் மற்றும் 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் (Science Quiz-1 for TNPSC Group-IV Candidates and Children in Classes 6 to 8)

இதில் மொத்தம் 10 கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றுக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைகளில் மிகச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இந்த வினாடி வினாவை 6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள், டி.என்.பி.எஸ்.சி தொகுதி-4 தேர்வுக்குப் படிப்பவர்கள் மற்றும் பொது அறிவில் விருப்பம் உடையவர்கள் முயற்சி செய்யலாம். இதற்கான ஆங்கிலப் பதிப்பை ParamsMagazine.com – Science Quiz – 1 – for Kids in Class 6 to Class 8 எனும் இணைய இணைப்பில் பார்க்கலாம்.

தேர்வின் தன்மை: எளிது/சற்றுகடினம்/கடினம்

அதிகபட்ச புள்ளிகள்: 10

பின்வருவனவற்றுள் புரதங்கள் (புரோட்டீன்கள்) நிறைந்தது எது?

Correct! Wrong!

பற்களின் ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல், காயங்கள் ஆறுவதற்கு நீண்ட காலம் ஆவது போன்றவை பின்வருவனவற்றுள் எந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள்?

Correct! Wrong!

பின்வருவனவற்றுள் பதங்கமாதல் எனும் நிகழ்வுக்கு உள்ளாவது எது?

Correct! Wrong!

நீர் ஒரு ​​​​​​​​________________

Correct! Wrong!

தரையில் உருண்டு செல்லும் ஒரு பந்து நிற்பதற்குக் காரணம் எது?

Correct! Wrong!

ஒரு பொருள் எரிவதற்குப் பின்வருவனற்றுள் எது தேவை?

Correct! Wrong!

கார்பன் ஒரு ​​​​​​______________________.

Correct! Wrong!

ஊசல் கடிகாரத்தின் இயக்கம் எதற்கான எடுத்துக்காட்டு?

Correct! Wrong!

பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது அல்ல?

Correct! Wrong!

பின்வருவனவற்றுள் வேறுபட்டது எது?

Correct! Wrong!

அறிவியல் வினாடி-வினா - வகுப்பு 6 முதல் 8 வரை - Science Quiz-1 - Class - VI to VIII
வாழ்த்துகள்! நீங்கள் 10-க்கு 10 புள்ளிகள் பெற்றுவிட்டீர்கள்!

தங்கக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

வெள்ளிக் கோப்பை

வாழ்த்துகள்!

வெண்கலக் கோப்பை

வினாடி வினா முடிவுகள்: நீங்கள் பெற்ற புள்ளிகள்!

quiz

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.