மருத்துவப் படிப்பு - Medical Courses

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020 – National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2020)

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020  National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2020) for MBBS / BDS Courses தேசிய தேர்வுக் குழு (National Testing Agency – NTA) நடத்தும் மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020 (NEET [ மேலும் படிக்க …]

Tamilnadu MBBS BDS Admissions 2019
தமிழ்நாடு எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் சேர்க்கைகள் (M.B.B.S and B.D.S. Admissions)

தமிழ்நாட்டில் இளநிலை பொது மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவப் பட்டப் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கைகள் – Tamilnadu MBBS and BDS Admissions 2019

தமிழ்நாட்டில் இளநிலை பொது மருத்துவம் (எம்.பி.பி.எஸ்) மற்றும் பல் மருத்துவப் (பி.டி.எஸ்) பட்டப் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கைகள் – Tamilnadu MBBS and BDS Admissions 2019 தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் நீட் தேர்வு எழுதிய பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்களிடமிருந்து இளநிலைப் பொது மருத்துவம் (எம்.பி.பி.எஸ்) மற்றும் [ மேலும் படிக்க …]

NEET-UG-2019
நீட் (இளநிலை) - NEET (UG)

மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு – நீட் (இளநிலை) – 2019 – பொது மருத்துவம் – எம்.பி.பி.எஸ் – பல் மருத்துவம் – பி.டி.எஸ். – NEET (UG) – 2019 – Entrance Test – Admission for Medical – MBBS – Dental – BDS – Courses in India

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2019  National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2019) தேசிய தேர்வுக் குழு (National Testing Agency – NTA) நடத்தும் மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2019 (NEET (UG) – 2019) தேர்வுக்கான பதிவுகள் [ மேலும் படிக்க …]