மருத்துவப் படிப்பு - Medical Courses

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020 – National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2020)

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020  National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2020) for MBBS / BDS Courses தேசிய தேர்வுக் குழு (National Testing Agency – NTA) நடத்தும் மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2020 (NEET [ மேலும் படிக்க …]

AIIMS-MBBS-2019
AIIMS - MBBS

AIIMS – MBBS – 2019 – மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு – இளநிலை மருத்துவ சேர்க்கைகள் -2019

அனைத்து இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனம் (All India Institute of Medical Sciences) – AIIMS நடத்தும் மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வுக்கான (AIIMS – MBBS-2019) விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. புது டெல்லியில் உள்ள AIIMS நிறுவனம் மற்றும், இந்தியாவின் பிற பகுதிகளில் உள்ள மற்ற பதினான்கு AIIMS நிறுவனங்களில் இளநிலை [ மேலும் படிக்க …]

NEET-UG-2019
நீட் (இளநிலை) - NEET (UG)

மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு – நீட் (இளநிலை) – 2019 – பொது மருத்துவம் – எம்.பி.பி.எஸ் – பல் மருத்துவம் – பி.டி.எஸ். – NEET (UG) – 2019 – Entrance Test – Admission for Medical – MBBS – Dental – BDS – Courses in India

மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2019  National Eligibility Cum Entrance Test (NEET (UG) – 2019) தேசிய தேர்வுக் குழு (National Testing Agency – NTA) நடத்தும் மருத்துவ இளநிலைப் படிப்புக்கான நீட் (இளநிலை) – 2019 (NEET (UG) – 2019) தேர்வுக்கான பதிவுகள் [ மேலும் படிக்க …]