Colors
தமிழ் கற்போம்

நிறங்கள் அறிவோம் – தமிழ் கற்போம் – சிறுவர் பகுதி

  நிறங்கள் அறிவோம்     நீலம் வானம் – நீல நிறம்       வெண்மை மல்லிகைப் பூ – வெண்மை நிறம்       கறுப்பு காகம் – கறுப்பு நிறம்       சிவப்பு மிளகாய் – சிவப்பு நிறம் [ மேலும் படிக்க …]